Kasvattaja, näin puhut terävästi sukupuolesta

Jokaisella kasvattajalla kannattaa olla harkitut vastaukset valmiina vanhoihin uskomuksiin tytöistä ja pojista.

ENÄÄ EI SAA SANOA TYTTÖ JA POIKA.

Saa sanoa. Sukupuolisensitiivisyys ei tarkoita sukupuolineutraaliutta, vaan sitä, että jokaisen tulee saada itse määritellä sukupuolensa tai sukupuolettomuutensa.

MEILLÄ EI AINAKAAN KOHDELLA LAPSIA ERI TAVOILLA SUKUPUOLEN MUKAAN.

Oletko varma? Sukupuolittava ja eriarvoistava kohtelu on harvoin tietoista ja tarkoituksellista. Kulttuurin ennakkoasenteet ohjaavat toimintaa varsinkin silloin, jos niitä ei tiedosta. Päiväkodeissa tehty videointi sekä tutkimuskirjallisuus paljastavat, että tyttöjä ja poikia kohdellaan eri tavoin sukupuolioletuksen mukaan. Poikia autetaan nopeammin pukeutumisessa ja tytöiltä odotetaan omatoimisuutta.

Pojille annetaan eri vapauksia lelujen siivoamisessa ja tyttöjä pyydetään kasvattajan pikkuapulaisiksi.

SUKUPUOLEN MONINAISUUS EI KOSKE VIELÄ LAPSIA.

Kaikki lapset eivät mukaudu sukupuolinormeihin ja jo pienet lapset kokevat sukupuoliristiriitaa. Lapsen huoltaja tai läheinen voi kuulua sukupuolivähemmistöön. Kaikkia sukupuolikokemuksia kunnioittavalla puhetavalla luodaan turvallinen tila.

LAPSET ITSE EROTTELEVAT TARKKAAN TYTTÖJEN JA POIKIEN JUTUT.

Eri lelut, leikit, värit ja luonteenpiirteet ovat kaikkien sukupuolten juttuja. Käsitykset tyttöjen ja poikien jutuista eivät synny luonnostaan, vaan ne omaksutaan kulttuurissa vallalla olevista malleista ja normeista. Aikuinen voi teoillaan ja keskustelemalla lasten kanssa kyseenalaistaa kaksinapaisia jakoja.

POIKAA VOIDAAN KIUSATA, JOS HÄNEN ANNETAAN KÄYTTÄÄ KYNSILAKKAA.

Koristautuminen on sallittua kaikille sukupuolille. Kun sanoo, että ”monet lapset pitävät kynsilakasta” ja ihastelee värikkäitä kynsiä, viestii lapsille, että asiassa ei ole mitään ihmeellistä. Aikuisen vastuulla on poistaa kiusaamisperusteita, ei vahvistaa käsitystä, jossa kynsilakka kuuluu vain tytöille.

Tee sensitiivinen leikki

1. Sekoita lelut

Sukupuolisensitiivisyys on helppoa saavuttaa. Lapset leikkivät useammin sekaryhmissä ja leikit monipuolistuvat, kun tiloja ei jaeta autoleikkiin ja kotileikkiin. Erilaisten lelujen – rakennuspalikoiden, ponien, dinosaurusten – säilyttäminen samassa laatikossa hälventää ajatusta siitä, että yhdessä paikassa ovat tyttöjen ja toisessa poikien lelut.

2. Mieti tekojasi

Tarjoatko huomaamattasi tytölle väritettäväksi perhoskuvaa ja pojalle dinosauruskuvaa? Tulkitsetko lapsen itkua eri tavalla, jos harmiinnustaan purkaa tyttö tai poika? Sukupuolisensitiivinen kasvatus lähtee oman toiminnan kriittisestä tarkastelusta. Sukupuolen moninaisuudesta voi jutella lasten kanssa lapsen tasoisella tavalla.

3. Korvaa sankarit

Lastenkirjat, lorut ja laulut voivat kuvata sukupuolta ja perhemalleja stereotyyppisesti. Improvisaatio auttaa. Vanhoja tarinoita ja lauluja voi moninaistaa lennosta ja vaihtaa sankarien nimet ja heitä kuvailevat sukupuolittavat sanat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Naisasialiitto Unionin hallinnoima Tasa-arvoinen päiväkoti -hanke on edistänyt sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta vuodesta 2010. Käytännön kasvatustyön tueksi on luotu erilaisia materiaaleja, kuten verkkosivusto ja Kouluttajan opas -vihkonen.

LUE SEURAAVAKSI:

Ratsastava nainen, painoja nostava transnainen ja homo jalkapalloilija ovat suurimmat sporttisankarit.

Piditkö lukemastasi?

Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Tulva kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua. Lue printtiä, tue laatujournalismia.