Liikemiehistä tuli menestyjien maagikkoja Virossa

Haluatko ymmärtää itseäsi? Kysy velhoksi julistautuneelta ex-yrittäjältä.

Tunnettu virolainen liikemies Urmas Sõõrumaa puhdistautui henkisesti. Hän vietti aikaa pimeässä huoneessa jossain kaukaisella maalla ja saavutti jonkinlaisen valaistumisen uuden tason.

Henkiseksi guruksi muuttunut liikemies herättää Virossa ristiriitaisia tunteita. Nykypäivän maagikko on taustaltaan kiinteistöalalla ja turvallisuusbisneksessä menestynyt liikemies, ihmiset uskovat, että kaikki mihin hän koskee, muuttuu kullaksi. Sõõrumaa harrastaa monia henkisiä ja fyysisiä harjoitteita ja hän myös popularisoi niitä julkisuudessa jatkuvasti – hän jopa yritti kanavoida alkuvoimaansa kunnallispolitiikkaan Tallinnan kaupunginvaltuuston vaaleissa 2017.

Sõõrumaan magiaopetusten laajentama tajunta ja uudenlaisen tietoisuuden saanut keho ovat pääomaa, joille voi kehittää uusia sijoitusmahdollisuuksia eri elämänalueilla.

Markkinat ovat täynnä mahdollisuuksia yhdistää liike-elämä ja taikuruus.

Etsikkoaikaa elävä Sõõrumaa ei ole ainut, joka yhdistää liike-elämän magiaan. Ville Jehe, designyrittäjä, ja boheemin rakennussuunnittelun ja yritystoiminnan sulattamisesta tunnetuksi tullut mies vetää nykyään hintavia kursseja ihmisenä olemisesta, henkisestä kehityksestä ja tietoisesta muuttumisesta.

Hän saavutti uuden henkisen tietoisuuden tason Viron tunnetuimmassa esoteerisessa keskuksessa Lilleorussa gurun Ingvar Villidon opastamana. Keskuksessa menestyneet ihmiset pulittavat satoja euroja, uhraavat aikaansa ja tekevät vapaaehtoistyötä, jotta he voisivat uuden aikakauden noitien avulla saada elämänsä hallintaan. Yrittäjä Ville Jehe keksi, miten omat kokemukset ja esoteeriset opetukset muutetaan rahaksi. Villidon kursseista vaikuttunut Jehe on alkanut opettaa kalliila muita yritteliäitä ihmisiä analysoimaan heidän elämäänsä ja toimintaansa – ja kurssit myyvät kuin häkä.

Telliskivi-kulttuurikeskuksessa järjestettiin marraskuussa 2017 tapahtuma Vaba Mehe Tee (Vapaan miehen polku), joka käsitteli todellisen miehen polkua sisäiseen vapauteen. Vapaan miehen polustaan kertoivat Jehen ja Sõrumaan lisäksi joofaopettajia sekä Peep Vain – yksi ensimmäisistä spiritualistisen liiketoiminnan harrastajista Virossa. Luentojen teema oli, että kuinka voi ottaa omasta elämästä, kun hankkii syviä kokemuksia ja jalostaa minuuttaan. Liput tapahtumaan maksoivat 55 euroa.

Kaava toimii myös toisinpäin – magiasta siirrytään myös liiketoimintaan. Henkiset gurut ilmentävät virheettömiä kykyjään myös liiketoiminnassaan. Ingvar Villido, Viron tunnetuimman henkisen keskuksen johtaja, ei edes salaa rahan ja magian välisiä läheisiä yhteyksiä. Hänen tuorein, itsetarkkailun hengessä luomansa luento on nimeltään Mitä tehdä, jotta rahaa olisi tarpeeksi?

Liikemiestaustaisen joogaopettajan Raivo Juhansonin johtama Facebook-ryhmä Teadlik Mees (Tietoinen mies) yhdistää miehiä, jotka haluavat kohdata oman syvimmän luonteensa, alkukantaisen voimansa ja tiedostavan miehuutensa. Myös maagikkoliikemiehet markkinoivat tapahtumiaan ryhmässä. Tapahtumat eivät rajoitu vain miehisyyden etsintöihin: on myös luentoja naisten ja miesten yhteisestä polusta. Tämä viittaa siihen, että magialiikkeen ajattelun taustalla on vuosituhansia vanha kaava karismaattisesta henkisestä johtajasta ja tämän naisseuraajista.

Millä selittää nykyajan velhojen, maagikkojen ja noitien menestystä? Maagikko, opettaja, saarnaaja, velho on C.G. Jungin opetusten mukaan eräs maskuliinisuuden arkkityypeistä. Maagikon kypsä miehinen energia saa meidän modernin sivilisaatiomme liikkeelle, ajattelevat Jungin oppeihin perustuvan poetiikan seuraajat, joista tunnetuin lienee Robert Bly, jonka vuoden 1990 menestyskirja Iron John: A Book About Men perustuu Jungin arkkityyppi-opetuksiin ja käsittelee nykyajan miehen kriisejä ja tutkii alkuvoimaisia maskuliinisuuden lähteitä. Viroksi kirja ilmestyi 2002 nimellä Ürgmees(suomeksi Rautahannu: matka miehuuteen, 1992). Vironnettu on vuonna 2005 myös Blyn Kuningneitsi. Nais- ja meespoolsuse taasühineminen (englanniksi The Maiden King  The Reunion of Masculine and Feminine, 1998. Ei ole suomennettu.).

Robert Mooren ja Douglas Gilletten kirja Kuningas, sõjamees, maag, armastaja. Teekond küpse mehelikkuse lätetele (2000, engl. King, Warrior, Magician, Lover: Rediscovering the Archetypes of the Mature Masculine, 1990. Ei ole suomennettu.) seuraa Robert Blyn luomaa suuntausta ja esittelee kattavamman lähestymistavan maagikon arkkityyppiin.

Bly on itse valinnut tekstinsä punaiseksi langaksi Grimmin veljesten sadun Rauta-Heikki ja viittaa useisiin kulttuuriteoreetikkoihin kuten Mircea Eliadeen ja George Dumeziliin.

Hän rakentaa tarinansa yhteiskuntamme nykyaikaisten miesten kokeman ahdingon ympärille. Ahdinko johtuu Blyn mukaan perinteisen isäroolin rappeutumisesta. Miesten kypsyminen modernissa yhteiskunnassa pojasta mieheksi on Blyn ja hänen kannattajiensa mukaan jätetty täysin vaille huomiota, kulkemaan omalla painollaan, ja haitallisimmillaan kasvattaminen on jätetty hallitsevien naisten tehtäväksi. Esimoderneissa kulttuureissa vanhemmat miehet auttoivat poikia kasvamaan miehiksi maskuliinisilla rituaaleilla, kuten metsästämällä miesten kesken. Nykyään Bly mielestä länsimaista kulttuuria määrittävää symbolista tilaa voi kutsua puuttuvasta isäksi.

Koska isät ovat kiireisiä tai heitä ei ollenkaan, Bly uskoo, että nykykulttuurilla on tuhoisa vaikutus poikiin: se on masennuksen, rikollisuuden ja heikon johtamisen syy.

Bly näkee nykymiehet kypsymättöminä puoliaikuisina, jotka eivät ole vastuussa perheessään, työelämässään tai yhteisössään. He kantavat heikkoutensa seuraaville sukupolville, joiden edustajista tulee ​ epäkypsiä.

Bly mukaan naiset ovat asemansa parantamiseksi ottaneet itselleen, jo 1960-luvun nuorisoliikkeistä alkaen, miesten aseman. On syntynyt epätoivottu pehmomies. Bly näkee ratkaisuna vanhojen maskuliinisten myyttien elvyttämisen ja miesten henkisen kasvun. Vanhassa kypsymisaiheisissa myyteissä ja sankaritarinoissa keskiössä ovat painavat koettelemukset ja yksinäisyyden kausi, jotka koettuaan mies löytää todellisen maskuliinisuutensa. Tällaiset koettelemukset ja kypsymiskaudet puuttuvat miehiä koskevista kulttuurinormeista ja sukupuolirooleista. Blyn arvion mukaan tästä seuraa masennusta ja alkoholismia.

Blyn hengessä syntyi 1990-luvulla miesliikkeitä, joiden leireillä etsittiin yhteyksiä miesten maskuliinisuuden alkulähteisiin. Niitä järjestettiin myös Virossa, esimerkiksi psykologi Ülo Vihman vetämänä. Miesten henkiset itsensä etsinnät jatkuvat Lilleorussa ja muissa vastaavissa henkisissä keskuksissa, joissa perinteisestä menestyksestä ja uransa oravanpyörästä pois haluavat miehet, ja myöskin naiset, etsivät ja löytävät itsensä. Etsintöjen keskiössä on maagikon arkkityyppi, joka saattaa ilmestyä opettajana, vanhana viisaana miehenä tai mestarina.

Asiat eivät ole sellaisia, miltä ne näyttävät. Näin Moore ja Gillette vakuuttavat kirjassaan Kuningas, sotamies, taikuri, rakastaja toteavat. Heidän mukaansa maagikko tiedostaa piilevät alueet ja voi energiansa avulla auttaa ymmärtää elämäämme syvemmin. Piilotajunnan energioiden voimat ovat niin suuria, että niitä täytyy hallita, hillitä ja ohjailla. Muuten ”virtapiiri” ylirasittuu ja tuhoaa henkilön persoonallisuuden.

Modernit maagikot kiinnostuvat alkuvoiman taltuttamiseen liittyvästä esoteerisesta viisaudesta, voimista ja edeltäjiensä tavoin teknisistä kysymyksistä kuten loitsuista ja manauksista.

Maagikko on mietteliäisyyden ja reflektion arkkityyppi, jolla on kyky irrottautua sisäisistä ja ulkoisista myrskyistä, ja olla yhteyksissä syviin totuuksiin ja voimavaroihin. Mooren ja Gilletten määrittelemässä maagikossa yhdistyy sisäinen viisaus ja tekninen taituruus.

Alkuvoimaa voi hallita erilaisilla kehonhallintatekniikoilla: joogalla, hieronnalla, erityisruokavalioilla ja itsehoitovalmisteilla.

Maskuliinisuuden merkityksen ja henkisen maailman etsinnät eivät ole itsearvoisesti mitenkään paheksuttavia. Jos menestyvät miehet huomaavat, että yksin raha ei tuo onnea, ja että omalle toiminnalle on syytä löytää syvempiä merkityksiä, niin mikäpä siinä.

Olisi hyvä purkaa ilmiötä sukupuolikriittisestä näkökulmasta ja valaista ajattelun juuria, olivatpa liikemiesmaagikkojen motiivit millaisia tahansa: vilpitön toive henkilökohtaisesta kehityksestä, hyväksynnän tarve, naisten huomion saaminen tai pelkkä liiketoiminnan edistäminen.

Nyky-Viro on suotuisa maaperä para-, ufo- ja voodoo -opetuksille, ja tätä osaavat hyödyntää niin viihdeteollisuus kuin esoteerisen krääsän myyjätkin. Samalla kentällä toimivat Selvänäkijöiden tulikaste -tyyppiset televisio-ohjelmat, kymmenet self help -kirjat ja energiakivien kauppiaat.

Maagikkoliikemiehet ovat jotain muuta kuin myöhäisherännäiset kylänselvänäkijät. Heidän kuulijansa uskovat, että henkisiä opetuksia julistamaan alkaneiden entisten liikemiesten menestyksekäs urapolku olisi eräänlainen takuu siitä, etteivät nämä miehet puhu puuta heinää.

Kirjoittaja Barbi Pilvre on Viron Sosiaalidemokraattisen puolueen poliitikko, parlamentin jäsen ja entinen toimittaja.

Käännös Erika-Evely Ee Eisen.

Tulva oli vuonna 2018 mukana virolaisen feministisen julkaisualustan Feministeeriumin vetämässä maskuliinisuutta tarkastelevassa artikkeliprojektissa. Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Feministeeriumin sivuilla.

LUE SEURAAVAKSI:

Maskuliinisuuden pelko saa virolaismiehet käsittelemään ahdistustaan kolmella tavalla, kirjoittaa historijoitsija-toimittaja Aro Velmet.

Piditkö lukemastasi?

Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Tulva kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua. Lue printtiä, tue laatujournalismia.