Queeristi kuratoitua elokuvaa Cinema Orionissa

Miten queer-muslimeita esitetään elokuvissa? Entä minkälaisia queer-tarinoita tuotetaan arabi- ja islamilaisissa maissa? Islamia Queeristi -hankkeen Cinema Orionille kuratoiman elokuvasarjan tarkoitus on monimuotoistaa islamin kuvastoa Suomessa, kertovat Mire Mroué ja Wisam Elfadl Tulvalle.

Mire Mrouén ja Wisam Elfadlin perustama Islamia Queeristi -hanke pyrkii tarkastelemaan uskontoa ja identiteettiä intersektionaalisesti. Hankkeen päätavoitteena on lisätä tietoisuutta LHBTIQ-inklusiivisista islamin tulkinnoista ja niiden moninaisuudesta.

Nyt hanke haluaa ravistella stereotypioita tuomalla queeristi kuratoitua elokuvaa Helsingin Cinema Orionin valkokankaalle. Elokuvat käsittelevät rakkautta ja tabuja sekä niiden suhdetta islamilaiseen kulttuuriin ja arabimaailmaan kehottaen katsomaan muun muassa mustuutta, mielenterveyttä ja kumppanuuteen liitettyjä normeja kriittisemmin.

”Haluamme hankkeen sekä elokuvasarjan kautta monipuolistaa ymmärrystä islamista niin, että tarinat eivät aina sijoitu johonkin tiettyyn Lähi-idän maahan, johon islam liitetään, tai Eurooppaan, johon muslimi tulee vapautumaan”, hankkeen toinen alullepanija Mire Mroué kertoo.

”Queeriys ilmenee monimuotoisesti ympäri maailmaa. Usein Suomessa nähdään vain hetero ja cis-normatiivisia tarinoita muslimeista. Tämän sarjan tarkoitus ei ole tarkoitus asettaa vain queeriyttä tarjottimelle vaan monipuolistaa islamin kuvastoa Suomessa yleisesti”, Mroué jatkaa.

Samaa mieltä on Wisam Elfadl: ”Elokuvissa nähdään usein kuvaa siitä, mitä liitämme stereotypioihin tai miltä jonkun ryhmän tulee näyttää. Taustalla vaikuttaa ajatus tiettyyn ryhmään kuuluvista yksilöistä saman näköisinä ja kulttuurisina. Usein esimerkiksi tietynlainen pukeutuminen liitetään muslimeihin.”

Kolme sufia.

Minkä takia elokuvasarja valikoitui yhdeksi tavaksi vaikuttaa?

Wisam Elfadl: ”Elokuvasarjan kuratoiminen ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassamme. Elokuva menetelmänä on kuitenkin kiinnostava, sillä se mielletään korkeakulttuuriksi. Tämän sarjan suunnittelun keskiössä oli ajatus siitä, että elokuva ei jäisi vain eliitin viihteeksi tai keinoksi vapautua omista ajatuksista, vaan kannustaisi kriittiseen ajatteluun ja oppimiseen. Meille elokuva toimii pedagogisena työkaluna ja porttina todellisuuksien moninaisuuden hahmottamiseen.”

”Suurin osa elokuvista sijoittuu myös länsimaiden kontekstiin kuvaten länsimaita vapauden paratiisina ja muuta maailmaa sen vastakohtana.”

Minkälaisin perustein valitsitte elokuvia? Entä löysittekö paljon queer-muslimeista kertovia tarinoita?

Wisam Elfadl: ”Elokuvia oli todella kiinnostavaa käydä läpi ja nähdä, minkälaisia elokuvia tällä hetkellä on tarjolla, miten queer-muslimeja esitetään elokuvissa sekä minkälaisia ja mistä aiheista elokuvia tuotetaan arabi- ja islamilaisissa maissa.”

Mire Mroué: ”Löysimme suhteellisen paljon tarinoita queer-muslimeista, mutta niistä suurin osa oli tarinoita cissukupuolisista homomiehistä. Usein nämä tarinat liittyivät myös jollain tapaa Euroopan kontekstiin ja ajatukseen vapauden löytämisestä Eurooppaan tullessa. Pelkästään näiden elokuvien näyttäminen ei olisi palvellut tavoitettamme tehdä todellisuuksien moninaisuus ja monikerroksisuus näkyväksi.”

Wisam Elfadl: ”Toivoa antavia tarinoita esimerkiksi naisten välisestä rakkaudesta emme löytäneet. Usein queer-tarinat ovat liian laskelmoituja ja kertovat jonkinlaisesta täydellisestä queeristä olemisesta. Suurin osa elokuvista sijoittuu myös länsimaiden kontekstiin kuvaten länsimaita vapauden paratiisina ja muuta maailmaa sen vastakohtana.”

Kaksi naista pitävät kiinni kukasta sinisen taivaal alla.

Mire Mroué: ”Elokuvat, jotka lopulta valikoituivat sarjaan, ovat teemoiltaan ja kerronnaltaan sellaisia, että ne varmasti herättävät keskustelua, ravistavat stereotypioita ja rikkovat ennakkoluuloja liittyen sukupuoleen ja rakkauteen. Elokuvien pinnan alla olevat hahmot ja teemat ovat sellaisia, joihin myös LHBTQ+-henkilöt voivat mahdollisesti samaistua. Sarjan elokuvia yhdistää monitasoisuus, navigointi eri maailmojen välissä, paineet ja normien noudattaminen, lasikattojen rikkominen sekä niistä uloskasvaminen.”

Wisam Elfadl: ”Kaikissa valitsemissamme elokuvissa voidaan joko seurata tarinaa, jota katsojalle syötetään, tai halutessaan katsoja voi nähdä pinnan alla olevan vaihtoehtoisen tarinan. Esimerkiksi 6.11. esitettävä elokuva Only Men Go to the Grave (2016, Iran, Arabiemiraatit) kertoo vanhemmasta naisesta, jonka menehtyessä hänen lapsensa alkavat järjestää hautajaisia. Hautajaisväen keskuudessa alkaa syntyä tarinoita, jotka vieraat jakoivat yhdessä naisen kanssa hänen vielä eläessä. Tarinoiden kautta tulee ilmi, kuinka piilossa hän on joutunut olemaan perheenjäseniltään.

Tätä kautta elokuva tuo esiin ajatuksen valitusta perheestä, joka kuuluu monien queer-henkilöiden elämään. Rinnakkainen queer-todellisuus on elokuvassa todella vahvasti läsnä.”

”Kenellä valta on, miten rakkaus ilmenee, kenelle se on sallittua ja miksi?”

Miten toivoisitte katsojien katsovan sarjan elokuvia?

Wisam Elfaldl: ”Toivoisin, että valitsemiemme elokuviemme kautta katsoja voisi kuvainnollisesti avata linssejä, joilla katsomme tätä maailmaa, ja opettaisi olemaan ihmisten kanssa tavalla, joka ei ole painostava. Toivoisin myös, että katsoja tarkastelee elokuvia kriittisesti kysyen esimerkiksi, miten elokuva rikkoo käsityksiä tietystä ryhmästä ja miten valta näkyy elokuvassa. Kenellä valta on, miten rakkaus ilmenee, kenelle se on sallittua ja miksi?

Olisi hienoa, jos katsoja pystyisi ylittämään tavan katsoa, joka pyrkii määrittelemään, minkälainen on elokuvassa esiintyvä muslimihahmo ja mitä ennakkoluuloja kyseinen hahmo rikkoo, vaan taustalla olisi ennemminkin katsoja-aktivisti, joka katsoo kriittisesti elokuvaa ja pyrkii analysoimaan niitä elementtejä, joita elokuvassa annetaan ymmärtää ja toisaalta mitä jätettiin kertomatta.”

Mire Mroué: ”Katson aina elokuvia queerien linssien läpi. Toisin sanoen, aina kun katson heteronormatiivista tarinaa, mietin miltä sama tarina näyttäisi queerinä versiona. En halua rajata kenenkään elokuvan katsomista tarkoilla ohjeilla. Toivon kuitenkin, että ihmiset katsoisivat valitsemiamme elokuvia avoimin mielin, sydän auki, tietoisina omista ennakkoasenteista ja odotuksista.

Toivoisin myös, että ihmiset antaisivat tilaa queeriydelle ilmentyä erilaisilla tavoilla ylittäen omat ennakko-oletukset. Muslimit ovat hyvin moninainen ryhmä ja parhaassa tapauksessa elokuvat katsottuaan katsojan linssi laajenee. Siten voi nähdä, että asiat ovat moninaisempia kuin mitä esimerkiksi valtavirtaelokuva antaa ymmärtää.”

Tyttö katsoo kameraan intensiivisesti.

Entä miten islamia voidaan tulkita queeristi ja mitä queer merkitsee teille?

Mire Mroué: ”Minulle queer-teologia kuvastaa tietynlaista vapautuksen teologiaa, joka on normikriittistä ja erilaisia hierarkioita purkavaa. Uskontraditioihin juurtuneen cis-heteronormatiivisuuden haastaminen on queer-tulkintojen keskiössä. Minulle molemmat – sekä queer että Jumala – edustavat jotain sellaista, joka ylittää kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän, normit ja rajat. Jumala on pohjimmiltaan määrittelemätön, aivan kuten queeriyskin. Tiivistettynä vältän patriarkaalista, ylhäältä päin tarkkaan saneltua ja lakikeskeistä uskontulkintaa.”

“Toivon kuitenkin, että ihmiset katsoisivat valitsemiamme elokuvia avoimin mielin, sydän auki.”

Wisam Elfadl: ”Kun queeriytetään jotain, tässä tapauksessa pyhiä tekstejä, tuodaan esiin vaihtoehtoja. Lähtökohta on, että kaikki ovat samalla lähtöviivalla, eikä ole olemassa eroja niin sanottujen normaalin ja marginaalin välillä. En tiedä parempaa termiä tälle kuin queer-tulkinta.

Minulle queeriyttäminen tarkoittaa valtaa purkavaa, rauhaan pyrkivää ja yksilön omia voimavaroja hyödyntävää, eikä toisia sortava. Samat arvot ovat myös islamin ja Koraanin keskeisiä linjoja, joista kaikki lähtee liikkeelle. Islamissa ihmisten pitäisi olla yhdenvertaisia Jumalan edessä. Koraanissa puhutaan myös alistamisen ja sorron purkamisesta. Omaan tapaani olla muslimi kuuluu kriittinen ajattelu, pyhien tekstien kriittinen tulkinta sekä toisia kunnioittava ja arvostava keskustelu.”

Miré Mroué: ”Queeristi tulkitseminen on siis lähtökohtaisesti kriittistä, antipatriarkaalista sekä kontekstikeskeistä. Toisin sanoen aina otetaan huomioon, milloin mikäkin on kirjoitettu ja mitä sillä on siinä kontekstissa tarkoitettu. Queeristi tulkitseminen on myös jumalakeskeistä ja dekolonisoivaa, pyrkien siten purkamaan sortavia valtarakenteita ja tekemään vallan piilottamat tarinat näkyviksi.

Se tapahtuu muun muassa kirjoittamalla historiaa, tarinoita ja narratiiveja uusiksi siten, että ne ilmentävät aina olemassa ollutta moninaisuutta paremmin, ottaen huomioon tarinoiden, näkökulmien ja olemassaolojen moninaisuuden silloin ja nyt.”

Islamia Queeristi -elokuvasarjan elokuvia on nähtävissä Helsingin Cinema Orionissa 8. tammikuuta 2022 asti. Islamia Queeristi -hankkeen nettisivulta löytyy aineistoa syventämään elokuvien teemoja.

LUE SEURAAVAKSI:

Työstäessään pornoteollisuuteen sijoittuvaa elokuvaa Pleasure ohjaaja Ninja Thyberg joutui kyseenalaistamaan oppimiaan asioita pornosta ja naisten toimijuudesta. ”Halusin elokuvallani väitellä feministisen diskurssin kanssa”, Thyberg kertoo Tulvan haastattelussa.

Piditkö lukemastasi?

Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Tulva kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua. Lue printtiä, tue laatujournalismia.