Uusi linjaus: trans­taustaisten on nyt helpompi saada lapsia

Ensi viikolla ilmestyvässä Tulvassa kerrotaan Ouva Kotkanojasta ja hänen puolisostaan, jotka ovat odottaneet pitkään päätöstä lapsettomuushoidoista. Kotkanoja ja muut vastaavassa tilanteessa olevat saivat viime viikolla ilouutisia: julkinen terveydenhuolto alkaa tehdä RIVF-hoitoja sukupuolidysforiapotilaille. Voivatko sukupuolivähemmistöön kuuluvat luottaa siihen, että linja kantaa tulevaisuuteen?

Viime viikolla Ouva Kotkanoja sai kauan odotetun puhelun. Tampereen yliopistollisen sairaalan hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalta kerrottiin, että perheensisäiselle munasolun luovutukselle on näytetty vihreää valoa. 

Perheensisäinen munasolun luovutus eli RIVF-hoito on keino hoitaa sellaisten pariskuntien lapsettomuutta, joissa molemmat ovat kohdullisia. Siinä toinen parista luovuttaa munasolun, joka hedelmöitetään lahjaspermalla ja istutetaan toisen kohtuun. Kotkanoja hakeutui puolisonsa kanssa lapsettomuushoitoihin julkisen terveydenhuollon kautta vuonna 2022. He toivoivat perheensisäistä munasolun luovutusta, mutta hoidon saaminen ei kuitenkaan ollut läpihuutojuttu. 

Kotkanojan puoliso on transmaskuliini. Hänet on siis syntymässä määritelty naiseksi, mutta hänen sukupuoli-identiteettinsä on enemmän maskuliininen. Hänen munasolujaan talletettiin ennen sukupuolenkorjausprosessiin kuuluvien testosteronihoitojen aloittamista. Ilman perheensisäistä munasolun luovutusta ainoa tapa käyttää talletettuja munasoluja on testosteronihoitojen laittaminen tauolle ja raskaaksi tuleminen. Tämä ei kuitenkaan tule kyseeseen.

Raskaus ja esimerkiksi sen myötä tapahtuvat keholliset muutokset ja väärinsukupuolittaminen voivat aiheuttaa dysforiaa eli voimakasta pahaa oloa sukupuolivähemmistöön kuuluville.

Lupa perheensisäiseen munasolun luovutukseen mahdollistaa sen, että Kotkanoja voisi kantaa pariskunnan yhteisen lapsen, joka olisi saanut alkunsa puolison munasolusta. Sama mahdollisuus aukeni nyt myös muille vastaavassa tilanteessa oleville. Lupaa on jouduttu odottamaan pitkään, koska julkisilla lapsettomuusklinikoilla on odotettu terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palkon suositusta siitä, mitä lapsettomuushoitoja verovaroin tarjotaan. Palko on parhaillaan valmistelemassa laajaa hedelmöityshoitojen suosituskokonaisuutta, jonka valmistumisen ajankohdasta ei ole tietoa. 

Tulvan sähköpostihaastattelussa Palkon pääsihteeri Hanna-Mari Jauhonen kertoo, ettei suosituksen valmistumisen ajankohta ole tiedossa edes Palkossa. 

Siksi yliopistolliset keskussairaalat ovat nyt tehneet oman linjauksensa: ”Koska näyttää, että Palkon suositus tulee venymään mahdollisesti useamman vuoden päähän, yliopistosairaaloiden kesken on tehty kansallinen päätös siitä, että RIVF-hoitoja voidaan tehdä potilaille, joilla on sukupuolidysforiaa. Sukupuolidysforia katsotaan lääketieteelliseksi syyksi hoitoihin”, kertoo osastonylilääkäri Katja Ahinko Tampereen yliopistollisen sairaalan hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalta.

Mitä tapahtuu linjaukselle, kun Palkon suosituskokonaisuus aikanaan valmistuu?

”Etukäteen ei ole mahdollista tietää, minkälaisen kannan Palko asiaan ottaa tai kuinka yksityiskohtaisiin asioihin suosituskokonaisuudessa otetaan kantaa. On myös mahdollista, että näin yksityiskohtaiset päätökset jäävät kansallisen, yliopistosairaaloista koostuvan asiantuntijaryhmän päätettäväksi”, Ahinko kommentoi.

Lähtökohtaisesti he, joille hoito on nyt luvattu, tulevat saamaan hoidot kuitenkin loppuun asti, Ahinko jatkaa. 

Päätöstä perheensisäisestä munasolunluovutuksesta on ollut odottamassa Tampereen yliopistollisessa sairaalassa alle 10 paria, joista vähintään toinen osapuoli on transtaustainen. Osa heistä on odottanut päätöstä hoidosta yli vuoden.

Uuden translain myötä sukupuolivähemmistöjen asema hedelmöityshoidoissa parantui merkittävästi, kertoo Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. Uusi translaki nimittäin mahdollistaa tulkintavaikeuksitta sen, että transmieskin voi saada hoitoa. Sukupuoli-identiteetin poliklinikan tutkimusten ja hoidon aikana sukusolujen talletus on tullut mahdolliseksi useammalle transtaustaiselle, kun munasolujen talletus myöhempää omaa käyttöä varten aloitettiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2019. Siittiöiden talletus on ollut mahdollista jo pidempään. 

Munasoluja tallettaneille on Jämsän tietojen mukaan kerrottu, että munasolujen käyttö olisi mahdollista perheensisäisessä munasolunluovutuksessa. Moni pariskunta on kuitenkin joutunut elämään pitkään epätietoisuudessa siitä, voiko talletettuja munasoluja oikeasti käyttää puolison raskauttamiseen julkisessa terveydenhuollossa. Yliopistollisten sairaaloiden uusi linjaus mahdollistaa tämän. 

Erilaiset pariskunnat ovat nyt aiempaa yhdenvertaisemmassa asemassa hakeutuessaan lapsettomuushoitoihin. 

Perheensisäinen munasolun luovutus on mahdollista yksityisillä lapsettomuusklinikoilla myös ilman lääketieteellistä syytä, vaikka Sateenkaariperheet ry:n tietojen mukaan sielläkin varoivaisuutta hoitojen suhteen on ilmassa. 

Lue lisää RIVF-hoidoista ja odottamisen tuskasta ensi viikolla ilmestyvästä Tulvasta! Tulvan numero 1/2024 käsittelee kansan, yhteisön, identiteetin ja kuulumisen kysymyksiä. Tämä juttu täydentää printtilehdessä julkaistua juttua, joka ehti painoon ennen kuin tieto sairaaloiden päätöksestä tuli julki.

LUE SEURAAVAKSI:

Oletko alle 25-vuotias? Onko tyttöys identiteetti, jonka olet valinnut, johon olet kasvanut tai jota sinulle on tuputettu? Tule mukaan tekemään Tulvan joulukuussa ilmestyvää Tytöt-teemanumeroa!

Piditkö lukemastasi?

Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Tulva kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua. Lue printtiä, tue laatujournalismia.