Viisi tapaa tukea transyhteisöä

Miten vastustaa transfobiaa ja olla parempi liittolainen sukupuolivähemmistöille? Viisi aktivistia ja asiantuntijaa kertoo tavoista, joilla voi purkaa ennakkoluuloja sekä muuttaa omaa toimintaa ja ympäröivää yhteiskuntaa entistä paremmaksi.

1. Kyseenalaista se, mitä pidät normaalina
Valo Vähäpassi
Mediatutkija ja sukupuolentutkija, Turun yliopisto

Transsukupuolisuus määritellään helposti vain lääketieteen kautta ja typistetään ihmisen ruumiissa tai mielessä olevaksi ongelmaksi. Tällainen ajattelutapa lähtee ”normaalien” näkökulmasta ja patologisoi kaiken normista poikkeavan. Suuri osa transihmisistä käy läpi jonkinasteisen lääketieteellisen prosessin, ja hoidoilla on iso merkitys heidän hyvinvoinnilleen. Samalla transhoitojen antamisessa lääketieteen ammattilaisille on annettu portinvartijan rooli.

Tällaisessa lääketieteellisessä mallissa muilla kuin transihmisillä on valta määrittää, mikä on oikea tapa olla trans: millaisia hoitoja he voivat haluta tai vaatia, ketä pidetään sopivana hoidettavana ja millainen ruumiin muokkaus tai ylipäätään keho on ”hyvä”, ”toimiva” tai ”esteettinen”. Nykyistä transprosessia määrittävätkin ideat sukupuolesta ja kehosta, jotka kumpuavat paljolti kyseenalaistamattomasta cisnormatiivisesta näkökulmasta.

Jos haluaa tukea transihmisiä ja -liikettä, on aivan ensimmäiseksi kyseenalaistettava tällainen ajattelutapa ja huomattava, että nämä ajatukset ovat osa kulttuuriamme, eivätkä mitään itsestäänselviä totuuksia. 

Ihmisten kokemukset hyvistä ja toivottavista kehoista ovat moninaisia. Kuuntele transihmisiä ja -yhteisöjä ja tue pyrkimyksiä muuttaa hoitojärjestelmää sellaiseksi, että transihmiset saisivat helpommin itse tarpeellisiksi kokemiaan hoitoja.

Viisi tapaa tukea transyhteisöä Kuvitus: Valpuri Alanen

2. Älä oleta
Tanja von Knorring
Puheenjohtaja, Transfeminiinit ry ja Transgender Europe (TGEU)

Kohtaa jokainen henkilö ensisijaisesti ihmisenä; ei miehenä, naisena tai muuna. 

Et voi päätellä toisen sukupuolta ulkoisen olemuksen, äänen tai kehonkielen perusteella, eikä sinun tule tehdä oletuksia. Transhenkilöt ovat alun perin sukupuolitettu ja sosiaalistettu muuksi, kuin mitä he todella ovat. On henkisesti ja fyysisesti vaativa prosessi uskaltautua sille pitkälle tielle, jota sukupuolen korjaus vaatii. Kunnioita jokaisen kohtaamasi ihmisen minuutta, sillä olettaminen tai kyseleminen voi loukata syvästi tai jopa saattaa ihmisen vaikeaan tilanteeseen.

Älä kysy toisen ihmisen sukupuolesta, jos tämä ei sitä itse jaa. Hänen identiteettinsä tai se, miten hän tahtoo itseään kohdeltavan, ei ole sinulta pois. Ole ystävällinen ja keskity vain oleelliseen. Siten tuet henkilöä parhaiten omana itsenään.

3. Hyväksy monenlaiset tunteet ja käsittele niitä
Kuura Autere
Vertaistoiminnasta vastaava sosiaalipsykologi, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

Jokainen sukupuolivähemmistöön kuuluva ihminen päättää itse, kuinka avoin hän haluaa olla omasta identiteetistään. Asiasta puhuminen on aina luottamuksen merkki, oli sitten kyse uudesta tuttavasta tai ennestään läheisestä ihmisestä. Ihmisellä, joka kertoo pohtivansa sukupuoltaan tai olevansa eri sukupuolta kuin miksi hänet on määritelty, voi olla suurikin tarve tulla ymmärretyksi ja kuulluksi. Hänellä ei välttämättä ole resursseja käsitellä kuulijassa herääviä vaikeita tunteita.

Vaikka toisen sukupuoli-identiteetti ei synnyttäisikään kriisiä, on inhimillistä, että läheiselläkin on oma prosessinsa. Se voi näyttäytyä monin eri tavoin ja herättää tunteita puolin ja toisin. Hyväksy tämä. Sinulla on lupa ja oikeus kaikkiin omiin ajatuksiisi ja tunteisiisi, samoin läheiselläsi. Teillä molemmilla on lupa tarvittaessa hakea vertaistukea ja löytää paikkoja, joissa käsitellä omia ajatuksia, epävarmuuksia, huolia tai kipeitä tunteita kuormittamatta toisianne. Pyri vaalimaan suhdettanne niin, että yhteisessä kanssakäymisessä on tilaa myös muille asioille. Voitte myös läheisesi kanssa sopia, mikä on teille molemmille sopiva tapa keskustella omista tarpeistanne keskenänne.

Viisi tapaa tukea transyhteisöä Kuvitus: Valpuri Alanen

4. Kunnioita transnuoria
Mio Kivelä
Erityisnuorisotyönohjaaja, Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Nähdyksi ja kunnioitetuksi tulemisen kokemus voi olla monelle nuorelle ratkaisevaa hyvinvoinnin kannalta silloin, kun aikuisilla ja muulla maailmalla on vielä suuri valta hänen elämäänsä. Transnuorille esimerkiksi jotkut lääketieteelliset ja juridiset sukupuoleen liittyvät prosessit voivat olla kiven takana tai käytännössä mahdottomia. Emme aina voi muuttaa heti kaikkia nuoren ympärillä vallitsevia rakenteita, mutta voimme vaikuttaa siihen, kuinka kohtaamme hänet.

Tunnista, että nuori itse, hänen äänensä, näkökulmansa ja asiansa on validi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kunnioitamme niitä tietoja ja pyyntöjä, joita hän meille mahdollisesti kertoo. Käytä nuoresta niitä sanoja tai sellaista nimeä kuin hän itse toivoo. Luota siihen, että hän tietää itsestään ja tilanteestaan paljon sellaista, jota et itse voisi tietää, ja ota hänen kertomansa vakavasti. Älä myöskään puhu vain nuoren puolesta, vaan kuuntele ja toimi nuorten äänen megafonina. Anna ennen kaikkea nuorelle tilaa kasvaa omana itsenään. 

Aikuisten velvollisuus on rakentaa turvalliset puitteet transnuorille muuttamalla aktiivisesti haitallisia rakenteita. Yksi tällainen teko on sellaisen translain uudistuksen tukeminen, joka ottaa huomioon myös transnuorten oikeudet.

“Erityisen tärkeää on, että syrjintään puuttuvat ne ihmiset, jotka eivät itse kuulu kyseiseen marginalisoituun vähemmistöön.”

5. Puutu syrjivään kielenkäyttöön
Sakris Kupila
Puheenjohtaja, Seta ry

Kieli muokkaa todellisuutta. Jos syrjivää kielenkäyttöä tai puheita ei haasteta, ne alkavat tuntua normaaleilta ja hyväksyttäviltä. Silloin muidenkin on helpompi lähteä mukaan syrjintään. Joskus vähemmistöjen kustannuksella vitsailun satuttavaa vaikutusta ei ole helppo tajuta, jollei joku kyseenalaista niiden huvittavuutta tai tarkoitusta. Sukupuolivähemmistöön kuuluvalle ihmiselle syrjivä kieli luo kuitenkin turvattoman ympäristön.

Jos joku kertoo syrjivän vitsin, voit esimerkiksi sanoa, että tuo ei ollut hauskaa. Jos joku puhuu sukupuolivähemmistöön kuuluvista ihmisistä alentavasti, voit sanoa, että tuo ei ole okei. Jos joku levittää sukupuolivähemmistöön kuuluvista ihmisistä väärää tietoa tai vaikkapa uhkakuvia, voit kysyä taustoja tai haastaa vasta-argumentein. 

Erityisen tärkeää on, että syrjintään puuttuvat ne ihmiset, jotka eivät itse kuulu kyseiseen marginalisoituun vähemmistöön. Syrjintää on helpompi haastaa, kun se ei tule iholle. Samalla osoittaa, ettei vastuu syrjinnän kitkemisestä ole vähemmistöjen omilla harteilla.

Ota kieli haltuun:

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sanasto

Trasekin käsitteitä

Setan sateenkaarisanasto

LUE SEURAAVAKSI:

Louisa May Alcottin Pikku naisia kertoo neljän valloittavan siskoksen kasvutarinan. Greta Gerwigin uusi elokuvasovitus nostaa esiin 150-vuotiaan tyttökirjaklassikon pinnan alla kytevän kapinallisuuden.

Piditkö lukemastasi?

Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Tulva kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua. Lue printtiä, tue laatujournalismia.